Onze missie voor beleggers

 

Wij bieden u een allesomvattende en onafhankelijke vermogensbegeleiding.

 

 

 

Eerste prioriteit daarbij is vermogensbescherming.

 

Een belangrijke daling in de waarde van uw beleggingsportefeuille zorgt immers voor  (on)nodige kopzorgen. Bovendien duurt het soms jaren vooraleer een verlies terug wordt goedgemaakt!

Daarom vinden we het belangrijk dat uw portefeuille enkel is samengesteld uit degelijke en klassieke beleggingsinstrumenten die de tand des tijds moeiteloos kunnen doorstaan.

Verder maken we er een punt van  uw portefeuille constant op te volgen én deze dynamisch te beheren. Dit wil zeggen dat we, indien noodzakelijk, tijdelijk aan de zijlijn staan.  Als uw onafhankelijke partner leven we niet van productverkoop, zodat wij u kùnnen adviseren om tijdelijk niet te investeren!

 

 

 

 

Vervolgens focussen we ons op vermogensopbouw.

Hoeksteen hierbij is een correcte risico-inschaling, conform uw persoonlijke doelstellingen.

In functie daarvan gaan we op zoek naar de meest geschikte financiële partijen, specifiek voor uw situatie.  Als erkend bemiddelaar in bank- en beleggingsdiensten én dankzij onze jarenlange ervaring in de sector, zijn wij een mondige gesprekspartner voor deze tegenpartijen. Uit hun aanbod selecteren wij dan ook beleggingen met de beste verhouding risico-rendement-kostprijs. We behartigen met andere woorden ùw belangen!

 

 

 

Tenslotte komt er een fase waarbij u van het opgebouwde vermogen kan genieten (lees rentenieren). Wij zorgen dan voor een aangepast inkomen. Ook bij vermogensoverdracht naar de volgende generatie spelen wij een bemiddelende rol en zorgen wij voor eerstelijnsadvies op fiscaal en juridisch vlak.

 

Onze missie voor KMO’s en bedrijfsleiders

 

Dankzij de recente wetgeving omtrent de liquidatiereserve, is het interessant geworden om bedrijfswinsten – en dus liquiditeiten – voor een langere periode in de vennootschap te houden. Kunnen deze middelen echter ook op een fiscaal interessante manier rendement opleveren?

 

 

Er is heel wat expertise nodig om de juiste beslissingen te nemen. Immers, indien u belegt binnen een vennootschap zijn de regels van de vennootschapsbelasting van toepassing. In vele gevallen worden dan ook de opbrengsten én de meerwaarden van de beleggingen belast aan het vennootschapstarief. Een belangrijke spelbreker die uw rendement drastisch kan aantasten! Gelukkig zijn er verscheidene fiscaalvriendelijke alternatieven. Wij helpen u in uw zoektocht doorheen het beleggingslandschap.

 

 

Verder doorkruisen sommige beleggingsvormen andere fiscale voordelen, waarvan uw vennootschap kan genieten. Onder meer de notionele interestaftrek, een belangrijke aftrekpost die aanleiding geeft tot merkelijk lagere belastingen, kan door een foutieve beleggingskeuze in het gedrang komen. Wij zien hier nauwgezet op toe! Idem dito voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Wij controleren of aan de criteria, om hiervoor in aanmerking te komen, blijvend wordt voldaan.

 

 

En op gebied van risico? Ook hier staan alle mogelijkheden open, van een zeer veilige belegging (met kapitaalsgarantie) tot een meer risicovolle belegging in aandelen. Een mix van diverse beleggingen is meestal aangewezen en zorgt ervoor dat het globale risico beantwoordt aan uw risicoprofiel en rendementsverwachtingen.

 

Graphic Wonder